Motiverande citat…

”To get something you never had, you have to do things you never did” Denzel Washington

”Do… or do not, there is no try” Yoda, Star Wars – The empire strikes back

”Vi är vad vi hela tiden gör. Storhet kommer därför inte av en enskild handling utan av det du hela tiden gör… Dina vanor” Aristoteles

”It is never too late to be what you might have been / Det är aldrig för sent att bli den du skulle kunna vara” George Eliot

”Om jag vill, då kan jag och om jag kan då gör jag… Sätt igång” Kanoncoachen