Personlig kostplan Online

En personlig kostplan som utformas efter din målsättning och förutsättningar. Vi tar reda på ditt nuläge och efter 4-6 veckor gör vi en ny mätning och ser vilka resultat du har åstadkommit med kostplanen.

Berätta vad du vill uppnå med en personlig kostplan, tex:
– Bli hälsosammare
– Få bättre balans på näringsämnena
– Minska i vikt

Pris – 799 kr