S.M.A.R.T.

Så här kan formeln för uppbyggnaden av ditt mål formuleras, S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. är ett gammalt begrepp eller formel från tidigt 80-tal och lyder så här:

S – Specifikt, vad vill du uppnå med din träning/kost (tappa/öka vikt, springa snabbare, lyfta tyngre)

M – Mätbart, hur ska du mäta ditt mål (vågen, måttband, tid, vikt etc)

A – Angeläget, varför vill du nå målet (hur ska det få dig att må eller känna dig)

R – Realistiskt, är det möjligt att nå (kommer du klara/orka hålla fokus och motivation)

T – Tidsbestämt, när ska du vara i mål (hur lång tid har du på dig, 4 v, ett kvartal)

Skriv upp det på ett papper och strukturera upp ditt mål enligt denna formel så du kan läsa det varje dag. Sätt upp det på frysen/kylen, ha det tillgängligt i mobilen och läs det varje dag ända fram till målgången.