Så här går vi till väga – STEG 1

Under 3-5 dagar gör du en kostregistrering, där du skriver ner, ev fotograferar allt du äter och dricker under dessa dagar. Ju mer du bokför desto tydligare blir bilden av nuläget. Det är inte lätt att vara 100% uppriktig och det är upp till var och en hur ärlig du vill/vågar vara.  Jag kommer också ta reda på vad du har för motionsvanor. Frågor om alkohol kommer att dyka upp. Jag vill tillägga att jag dömer ingen för sina vanor och beteenden.

Du kommer få mäta dig på några givna punkter på kroppen (midjan, rumpan, lår tex.)  för att vi ska se resultaten i siffror som visar att du är på väg i rätt riktning. Det beror också på ändamålet med din kostrådgivning om mätning är nödvändigt. Du ska få väga dig för att vi ska få fram siffror på din ämnesomsättning/BMR. Ett bra redskap att ha hemma kan vara ett måttband. Har du inte ett måttband kan du använda ett snöre som du kan mäta med en tumstock tex.