Så här går vi till väga – STEG 3

I detta samarbete vi ingår kommer jag coacha och supporta dig för att du ska nå ditt/dina mål. Jag svarar på dina frågor och funderingar så fort som möjligt, alternativt att jag måste läsa på och kolla upp information för att återkomma senare med ett tydligt svar på en fråga eller fundering.

Jag/vi sätter upp delmål som tex kan vara att implementera en ny vana, göra förändringar i kost eller träningsplanen för att uppnå resultat.

Ju mer du följer den GAMEPLAN vi har skapat desto tydligare resultat kommer du/vi uppnå.