Så här går vi till väga…

Min tanke och filosofi med kostrådgivning är att det inte ska vara svårt eller jobbigt. Det ska heller inte vara för enkelt, för då blir det inte bra. Och jag tror inte på att göra en ”quick fix” gällande viktnedgång, det är inte hållbart i längden. Hellre en stabil viktnedgång över tid som kommer hålla i sig och bli en vana än att lätt falla tillbaka i gamla vanor efter att du har nått ditt mål, tex att nå en målvikt. Allt detta kommer att ske i tre steg:

I STEG 1 börjar vi med att ta reda på bakomliggande faktorer för att skapa oss en bild av nuläget/utgångsläget:

 • Kartläggning av dagliga livsmedel med hjälp av en kostregistrering.
 • Beräkning av BMR (Basal Metabolic Rate/Basal Metaboliskt Värde, ämnesomsättningen)
 • Mätning på några givna punkter på kroppen
 • Vägning (egentligen är vågen ett dumt mätinstrument, den kan vara lite som ett BMI värde tyvärr)
 • Startfoto (och senare ett målfoto)
 • Vanor och beteenden
 • Ser över målet med vårt samarbete

Vad innebär STEG 1…

I STEG 2 börjar vi bygga och skapa den form, våran GAMEPLAN, som du ska arbeta efter för att ta dig mot det mål du har satt upp.

 • Kostplan
 • Träning- och motionsschema
 • Informations PDF om kroppen och näring
 • Nya vanor
 • Tydliggör målet
 • Kommer överens om hur vår kommunikation skall ske, Facebook, Mail, Skype, annat…

Vad innebär steg 2…

STEG 3 betyder att vi sätter igång med den plan vi har skapat. Det är nu det blir på riktigt och vi tittar framåt.

 • Tillsammans ingår vi ett samarbete
 • Du/Vi tränar/arbetar mot målet som du beslutar dig för att ta dig emot
 • Jag är med och coachar/supportar dig längs med vägen mot målet
 • Tillsammans blir vi framgångsrika och når positiva resultat

Vad innebär STEG 3…

Och till sist kommer målgången då jag sammanställer allt  som du har produverat under den gånga tiden, mått, vikt, resultat… Och då ser vi vilken framgång som har uppnåtts.